• English
  • French
  • German
  • Italian
  • Polish
  • Spanish

EGB / ETUC
CFDT

  logo_cgil

STRONA POCZATKOWA


Działalność związków zawodowych i dialog społeczny prowadzone są w całej Europie również na płaszczyźnie regionalnej. Solidarność pomiędzy pracownikami nie kończy się jednakże na granicach państw.

Dlatego też w sieci Union Regio Net, która powstała dzięki realizacji trzech projektów finansowanych w ramach Dialogu Społecznego przez Komisję Europejską, połączyły się regionalne przedstawicielstwa ogólnokrajowych zrzeszeń związków zawodowych z sześciu krajów Unii Europejskiej: CFDT z Górnej Normandii (Francja), CGIL z Lombardii (Włochy), DGB z dolnej Saksonii (Niemcy), OPZZ i Solidarność z Wielkopolski (Polska), TUC South West z Brystolu (Wielka Brytania) i UGT z Andaluzji (Hiszpania).

Wspólnie pragniemy rozwijać dialog społeczny pomiędzy związkami zawodowym a stroną pracodawców. Dialog ten przyczyni się do rozszerzenia możliwości uczestnictwa pracowników, zabezpieczenia zatrudnienia w transgranicznie działających przedsiębiorstwach, polepszenia niestabilnych stosunków pracy i mobilności pracowników, większego wsparcia za rzecz podwyższenia udziału kobiet w przedsiębiorstwach i w związkach zawodowych i do realizacji idei europejskich przez związki zawodowe i pracowników.

 

 

Ten projekt jest dofinansowywany przez Komisje Europejska w ramach sozialnego dialogu